TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

EnglishVietnamese
Ngày 11 Tháng 08 Năm 2022

Đào tạo

Sổ Tay Sinh Viên Ngành Cao Đẳng Kỹ Thuật Xét Nghiệm

sổ tay sinh viên ngành cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm

Sổ Tay Sinh Viên Ngành Cao Đẳng Kỹ Thuật Xét Nghiệm tại đây:

Sổ Tay Sinh Viên Ngành Cao Đẳng Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng

sổ tay sinh viên ngành cao đẳng kỹ thuật phục hồi chức năng

Sổ Tay Sinh Viên Ngành Cao Đẳng Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng Tại đây:

Sổ Tay Sinh Viên Ngành Trung cấp Y sỹ

sổ tay sinh viên ngành trung cấp y sỹ

Sổ Tay Sinh Viên Ngành Trung cấp Y sỹ tại đây:

Sổ Tay Sinh Viên Ngành Cao Đẳng Dược

sổ tay sinh viên ngành cao đẳng dược

Sổ Tay Sinh Viên Ngành Cao Đẳng Dược tại đây:

SỔ TAY SINH VIÊN NGÀNH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG

sổ tay sinh viên ngành cao đẳng điều dưỡng

Sổ tay sinh viên ngành Cao đẳng Điều Dưỡng: tại đây:

Chương trình khung Cao đẳng Điều dưỡng Liên thông  VLVH

chương trình khung cao đẳng điều dưỡng liên thông vlvh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Trình độ đào tạo : Cao đẳng Ngành đào tạo: Điều dưỡng Hình thức đào tạo : Liên thông…

Chương trình đào tạo Ngành Dược Tá

chương trình đào tạo ngành dược tá

Chương trình đào tạo Ngành Dược Tá 1. Thời gian đào tạo: 1 năm 2. Khối lượng kiến thức: 805 tiết 3. Chức danh sau…

Chương trình đào tạo Ngành Dược Sĩ Trung Học Hệ Vừa Học Vừa Làm

chương trình đào tạo ngành dược sĩ trung học hệ vừa học vừa làm

Chương trình đào tạo Ngành Dược Sĩ Trung Học Hệ Vừa Học Vừa Làm 1. Thời gian đào tạo: 2 năm 2. Khối lượng kiến…