TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

EnglishVietnamese
Ngày 11 Tháng 08 Năm 2022

Kiểm định chất lượng

SỔ TAY SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG

sổ tay sinh viên điều dưỡng

Sổ tay sinh viên ngành ĐIỀU DƯỠNG: Nội dung:

KẾ HOẠCH

kế hoạch

Kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy học kỳ II: Năm học 2021 – 2022: xem tại đây


1