Diễn đàn “Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên” năm học 2022 – 2023

Nhằm kịp thời giải đáp những thắc mắc của đoàn viên thanh niên, sinh viên trong toàn trường, để hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên trong học tập và sinh hoạt, ngày 17 tháng 5 năm 2023 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Y tế Lâm đồng đã tổ chức Diễn đàn “Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên”. Buổi đối thoại thu hút sự tham gia của hơn 400 sinh viên hệ chính quy cũng toàn thể cán bộ giảng viên của Nhà trường.

Trong Diễn đàn, Lãnh đạo nhà trường đã giải đáp hết tất cả những băn khoăn thắc mắc cảu sinh viên, đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện.

Một số hình ảnh trong Diễn đàn