TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

EnglishVietnamese
Ngày 11 Tháng 08 Năm 2022

Bộ máy Tổ chức

Hội đồng trường Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

hội đồng trường trường cao đẳng y tế lâm đồng

Hội đồng trường Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng được thành lập theo quyết định số 2801/QĐ-UBND tỉnh ngày 26 tháng 12 năm 2016….

Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

ban giám hiệu trường cao đẳng y tế lâm đồng

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng gồm: GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ – Bí thư – Hiệu trưởng; Th.S. Lý Duy Hưng…

Phòng Quản Lý Đào Tạo – Thông Tin Truyền Thông

phòng quản lý đào tạo – thông tin truyền thông

Phòng được thành lập theo Quyết định số 227/QĐ-CĐYT ngày 29/8/2019 là một trong ba phòng chức năng của trường Cao đẳng Y tế Lâm…

Phòng Quản Lý Tài Chính

phòng quản lý tài chính

Phòng Quản lý tài chính được thành lập theo Quyết định số 226/QĐ – CĐYT ngày 29 tháng 8 năm 2019 về việc kiện toàn bộ…

Phòng Tổ Chức – Hành Chính Quản Trị – Quản Lý Sinh Viên

phòng tổ chức – hành chính quản trị – quản lý sinh viên

Phòng Tổ Chức – Hành Chính Quản Trị – Quản Lý Sinh Viên được thành lập theo Quyết định số 225/QĐ – CĐYT ngày 29 tháng…

KHOA DƯỢC – Y HỌC – KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM

khoa dược – y học – kỹ thuật xét nghiệm

Khoa được thành lập theo Quyết định số 32/QĐ – CĐYT ngày 24  tháng  01 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Lâm…

Khoa Khoa Điều dưỡng – Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng

khoa khoa điều dưỡng – kỹ thuật phục hồi chức năng

Khoa được thành lập theo Quyết định số 32/QĐ – CĐYT ngày 24 tháng 01 năm  2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Lâm…

Trung tâm Nghiên cứu Y – Sinh học

trung tâm nghiên cứu y – sinh học

Trung tâm Nghiên cứu Y – Sinh học gồm các thành viên: 1) Ông Dương Quý Sỹ – Giám đốc – Kiêm nhiệm; 2) Bà…