TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

EnglishVietnamese
Ngày 11 Tháng 08 Năm 2022

Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng gồm:
1. GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ – Bí thư – Hiệu trưởng;
2. Th.S. Lý Duy Hưng – Phó Hiệu trưởng;
3. BSCKI. Trần Thanh Định – Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng trường;
4. GS. BS. Timothy Craig – Giáo sư Y khoa và Nhi Khoa – Nhà giáo Xuất sắc – Thanh tra viên – Đại học Y khoa – Giám đốc Phòng khám – Hen suyễn Dị ứng Miễn dịch học – Giám đốc chương trình – Hen suyễn Dị ứng Miễn dịch học – Trưởng bộ phận – Hen suyễn Dị ứng Miễn dịch học – Thành viên danh dự Ban giám hiệu – Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng