Giới thiệu

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng được thành lập từ ngày 1 tháng 9 năm 1978 theo quyết định số 58/ QĐ –UB của UBND tỉnh với tên gọi là trường Trung cấp Y tế Lâm đồng, đến ngày 15 tháng 5 năm 2009 Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế Lâm đồng theo quyết định số 3505/QĐ – BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua 37 năm hình thành và phát triển đến nay nhà trường đã đào tạo hơn 40 nghìn cán bộ y tế trong đó nhiều người hiện đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt của ngành y tế tỉnh nhà. Từ khi thành lập đến nay, trường thường xuyên duy trì mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu. Hiện nay, trường đang sỡ hữu một cơ sở khang trang hiện đại và đội ngũ giảng viên giỏi, dày dạn kinh nghiệm, nhiệt huyết, yêu nghề được đào tạo trong và ngoài nước (Pháp, Mỹ, Hà Lan, Nhật….. )

thCapture4

II. SỨ MẠNG:

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, có sử mạng đào tạo và bồi dưỡng Nguồn nhân lực Y – Dược ở trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn; là cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân của tỉnh nhà và khu vực lân cận.

Tạo môi trường thuận lợi nhằm phát huy tính sáng tạo, phát triển năng lực học tập, thực hành nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học; tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, cơ sở thực hành, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đảm bảo hội nhập và phát triển bền vững.

III. TẦM NHÌN:

Hướng tới là một cơ sở đào tạo nghề Y – Dược, nghiên cứu khoa học có uy tín, chất lượng cao trong cả nước và khu vực với phương châm: “CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC HÔM NAY, SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG NGÀY MAI”

Phát huy nội lực, tăng cường nguồn lực, mở rộng quy mô đào tạo, hợp tác quốc tế, phân đâu đên năm 2023 phát triển thành trường CHẤT LƯỢNG CAO, hội nhập Khu vực và Quốc tế.

IV. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

  • Chất lượng giảng dạy là thương hiệu
  • Đoàn kết và chia sẻ trách nhiệm
  • Hợp tác, thân thiện và tích cực
  • Năng động, đổi mới và sáng tạo
  • Chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững