TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

EnglishVietnamese
Ngày 11 Tháng 08 Năm 2022

Khảo sát sinh viên

phiếu khảo sát ý kiến sau kết thúc buổi học (dành cho sinh viên)

phiếu khảo sát ý kiến sau kết thúc buổi học (dành cho sinh viên)

Phiếu khảo sát ý kiến sau kết thúc buổi học (Dành cho sinh viên) Những thông tin bạn cung cấp sẽ là cơ sở giúp…

KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020 – 2021:

khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên – học kỳ i – năm học 2020 – 2021:

Khảo sát Sinh viên Về hoạt động giảng dạy của Giảng viên – Học kỳ I – Năm học 2020 – 2021: Những thông tin…

KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 2018-2019

khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2018-2019

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tốt nghiệp năm 2019 vui lòng thực hiện Khảo sát tại đây.        …

Khảo sát Sinh viên Về hoạt động giảng dạy của Giảng viên – Học kỳ I – Năm học 2018 – 2019:

khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên – học kỳ i – năm học 2018 – 2019:

(**) Khảo sát Sinh viên Về hoạt động giảng dạy của Giảng viên – Học kỳ I – Năm học 2018 – 2019: Những thông…


1