TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

EnglishVietnamese
Ngày 11 Tháng 08 Năm 2022

Cao đẳng chính quy

Sổ Tay Sinh Viên Ngành Cao Đẳng Dược

sổ tay sinh viên ngành cao đẳng dược

Sổ Tay Sinh Viên Ngành Cao Đẳng Dược tại đây:

SỔ TAY SINH VIÊN NGÀNH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG

sổ tay sinh viên ngành cao đẳng điều dưỡng

Sổ tay sinh viên ngành Cao đẳng Điều Dưỡng: tại đây:

Chương trình đào tạo Ngành Dược

chương trình đào tạo ngành dược

Chương trình đào tạo Ngành Dược 1. Thời gian đào tạo: 3 năm 2. Khối lượng kiến thức: 117 tín chỉ (LT: 85; TH: 32)…

Chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng

chương trình đào tạo ngành điều dưỡng

Chương trình đào tạo Ngành Điều dưỡng 1.  Thời gian đào tạo:  3 năm 2.  Khối lượng kiến thức:  46 học phần (160 đơn vị…


1