TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

EnglishVietnamese
Ngày 11 Tháng 08 Năm 2022

Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng được thành lập theo quyết định số 2801/QĐ-UBND tỉnh ngày 26 tháng 12 năm 2016.

Danh sách Hội đồng trường Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng:

1) ÔngTrần Thanh Định – Bác sĩ Chuyên khoa I – Chủ tịch Hội đồng trường;

2) Ông Phan Văn Đa – Phó chủ tịch UBND tỉnh;

3) Ông Phạm Văn Sơn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

4) Ông Nguyễn Đức Thuận – Thạc sĩ, Bác sĩ, Giám đốc Sở Y tế;

5) Ông Dương Quý Sỹ – Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Hiệu trưởng;

6) Bà Đoàn Thị Quỳnh Như – Bác sĩ Chuyên khoa II, Phó Hiệu trưởng;

7) Ông Nguyễn Văn Tới – Cử nhân Chuyên khoa I, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị – Quản lý sinh viên

8) Bà Nguyễn Thị Hồng Lam – Thạc sĩ, Trưởng Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật phục hồi chức năng;

9) Bà Cao Thị Thu Hương – Thạc sĩ, Trưởng Phòng quản lý Đào tạo – Thông tin truyền thông.

10) Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – Cử nhân, Trưởng Phòng QLTC;

11) Bà Ngô Duy Túy Hà – Thạc sĩ, Trưởng Khoa Dược – Y học – Kỹ thuật xét nghiệm – Chủ tịch Công đoàn;

12) Bà Phạm Thị Như Hoa – Bác sĩ Chuyên khoa I, GV Y học – KHCB;