GIẤY XÁC NHẬN CƯ TRÚ CÓ GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG SỔ HỘ KHẨU KHÔNG?

GIẤY XÁC NHẬN CƯ TRÚ CÓ GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG SỔ HỘ KHẨU KHÔNG?
Căn cứ khoản 4 Điều 14 Nghị định 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Theo đó, từ ngày 01/01/2023, người dân có thể dùng một trong các loại giấy tờ sau đây để chứng minh thông tin cư trú thay vì sử dụng sổ hộ khẩu:
– Thẻ Căn cước công dân.
– Chứng minh nhân dân.
– Giấy xác nhận thông tin về cư trú.
– Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Qua đó, công dân có thể lựa chọn một trong các hình thức khai thác dữ liệu thông tin cá nhân nêu trên để làm thủ tục hành chính và các giao dịch khác thay cho sổ hộ khẩu trước đó.
Nguồn: Thư viện Pháp Luật