Hội nghị tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Để tăng cường tuyên truyền Ngày pháp Luật Việt nam 09/11

Nhằm giúp học sinh sinh viên của Trường hiểu rõ thông tin về biển đảo Việt Nam và cập nhật tình hình Biển Đông. cũng như kịp thời nắm bắt được quan điểm của Đảng và Nhà nước về kiên quyết bảo vệ độc lập toàn vện lãnh thổ Việt Nam; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc với sức mạnh từ khối đại đoàn kết một lòng của toàn Đảng, toàn dân ta; về thiện chí của Việt Nam trong giữ vững hòa bình, an ninh trong khu vực, tinh thần yêu chuộng hòa bình và quyết tâm bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam.

Ngày 08 tháng 11 năm 2022 BCH đoàn trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho hơn 200 sinh viên hệ chính quy năm thứ nhất, qua đó tăng cường tuyên truyền Ngày pháp luật Việt nam 09/11

Ngoài tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới tại Hội nghị Đoàn viên, thanh niên cũng đã được triển khai Luật Thanh niên, Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật bảo hiểm, các Thông tư của Bộ Lao Động – Thương binh và xã hội về nội quy, quy chế sinh viên, chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp.

Thông qua buổi tuyên truyền sinh viên của Trường cũng được quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh của toàn Đảng , toàn dân qua những việc làm thiết thực, đúng đắn, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; chung sức, chung lòng, đoàn kết toàn dân giữ vững an ninh chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đưa nước ta tiến lên, cùng sánh vai với bạn bè quốc tế. Qua đó giảng viên, học sinh sinh viên của Trường tiếp tục nêu cao tinh thần hướng về biển đảo quê hương; thi đua dạy tốt, học tốt; tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ tinh thần các chiến sĩ và ngư dân đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và xây dựng kinh tế biển, góp phần làm giàu cho đất nước.