PHÁT HUY HIỆU QUẢ MÔ HÌNH ”3 CHỦ ĐỘNG” CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Ngày 10/6/2024 BCH đoàn trường đã trao quyết định công nhận Đoàn cơ sở 3 chủ động cho 02 liên chi đoàn là Liên chi đoàn khoa Cao đẳng Dược – Y học – KTXN và Liên chi đoàn khoa Điều dưỡng – KTPHCN. Mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” được triển khai thực hiện trên 3 mặt: chủ động thực hiện quản lý đoàn viên thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ở mỗi nội dung, Ban Thường vụ đoàn trường đã cụ thể hóa, chi tiết theo các nội dung phù hợp, đúng định hướng của tỉnh Đoàn. BCH đoàn trường đã tạo nhiều sân chơi bổ ích cho sinh viên thông qua các câu CLB như CLB văn nghệ, CLB Tiếng anh, CLB nghiên cứu khoa học, và hội nhập quốc tế  qua đây BCH Đoàn trường đã chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh niên.

hình ảnh: Tham gia lấy số liệu nghiên cứu trên sinh viên ĐH penn state – Hoa Kỳ

BCH đoàn trường luôn coi trọng công tác phát triển Đảng trong sinh viên  qua đây cũng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”. Trong năm 2023 nhà trường đã giới thiệu 38 đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng và có 32 bạn đã học lớp bồi dưỡng Đảng sau một thời gian hoàn thành các thủ tục theo quy định thì đến 30 tháng 5 năm 2024 có 01 đoàn viên ưu tú được vinh dự kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

hình ảnh: Buổi lễ kết nạp đảng cho đoàn viên uu tú Lê Thị Trà My

Tính đến thời điểm từ khi triển khai thực hiện mô hình “3 chủ động”, chất lượng hoạt động của các Liên chi đoàn trong nhà trường ngày được nâng cao.