Sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ trực thuộc Đoàn trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng quý I, năm 2023

Ngày 03 tháng 3 năm 2023 Câu lạc bộ lý luận trẻ trực thuộc Đoàn trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã tổ chức sinh hoạt quý I năm 2023 với chủ đề “Định hướng về nhận thức tư tưởng cho Thanh niên trong bối cảnh hiện nay”. Tham dự buổi sinh hoạt có sự tham gia của các thành viên Câu lạc bộ và 22 bí thư, phó bí thư các chi đoàn trực thuộc.