TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC NĂM 2024

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC NĂM 2024

Ngày 06/6/2024, BCH Đoàn tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên trường học với sự tham gia trực tiếp của 100% đồng chí Cán bộ đoàn trường (28/28 đồng chí).

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh- Bí thư Đoàn trường cho biết tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn là một hoạt động thường niên và đây là dịp để cán bộ đoàn cơ sở được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và trao đổi kinh nghiệm, các mô hình hay và cách làm hiệu quả trong công tác Đoàn. Các nội dung được học tập tại lớp tập huấn sẽ là cơ sở, là nền tảng cho cán bộ đoàn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.

 

Buổi tập huấn gồm các nội dung: Các kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, phát biểu trước công chúng, kỹ năng làm việc nhóm… Phương pháp tuyên truyền, giáo dục, ứng xử, đấu tranh trên không gian mạng; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng hiện nay; Tình hình hội nhập quốc tế và vai trò cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Một số kỹ năng trong ngoại giao.……

Chương trình tập huấn diễn ra trong không khí sôi nổi và hào hứng.