CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ, NĂM 2022

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2022 đội sinh viên tình nguyện Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã đã tổ chức xuất quân Chiến dịch mùa hè năm, năm 2022.
Trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2022 đội tình nguyện của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng sẽ thực hiện nhiệm vụ tại 2 xã là xã Đạ Long và xã Đạ Mrông của huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng
Với tinh thần thiện nguyện, xung kích vì cộng đồng đội tình nguyện sẽ xây dựng 2 công trình thanh niên. Tại xa Đạ Long sẽ thực hiện công trình Tuyến đường hoa và tại xã Đạ Mrông sẽ thực hiện công trình Thắp sáng đường quê.
Ngoài ra đội tình nguyện sẽ tổ chức làm các công việc theo nhu cầu của địa phương như trồng cây xanh, vườn ươm thanh niên, sinh hoạt hè, tổ chức dạy ngoại ngữ cho trẻ em, nạo vét kênh mương, sữa chữa hội trường thôn, thăm tặng quà gia đình có công, trẻ em nghèo và một số công việc khác.
Một số hình ảnh trong quá trình diễn ra chiến dịch