CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP THỨC – NGỦ TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Bài báo cáo khoa học tại Hội thảo: ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN: “RỐI LOẠN NHỊP THỨC TỈNH” ngày 10/7/2021 trên nền tảng Docquity của GS.TSKH.BS. Dương Quý Sỹ – Bí thư, Hiệu trưởng.

Tải về máy