GS.TSKH. Dương Qúy Sỹ – Thư cảm ơn của Thủ Tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính

Ngày 01 tháng 01 năm 2022 vừa qua Văn phòng Chính phủ đã có thư cảm ơn đến GS.TSKH. DƯƠNG QÚY SỸ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng. Thủ Tướng Chính Phủ ghi nhận những đóng góp của GS.TSKH. DƯƠNG QÚY SỸ trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trong thời gian qua, góp phần ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Với các bài báo cáo về chính sách thu hút nhân tài cùng quyển “Bộ quy trình các hoạt động của công tác Đảng” của GS.TSKH. DƯƠNG QÚY SỸ. Thủ Tướng Chính Phủ ghi nhận những đóng góp của GS.TSKH. DƯƠNG QÚY SỸ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua; góp phần ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thủ Tướng Chính Phủ đã gửi công văn cảm ơn đến GS.TSKH. DƯƠNG QÚY SỸ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

Thủ Tướng Chính Phủ gửi công văn cảm ơn đến GS.TSKH. DƯƠNG QÚY SỸ

Thủ Tướng Chính Phủ gửi công văn cảm ơn đến GS.TSKH. DƯƠNG QÚY SỸ