GS.TSKH. Dương Qúy Sỹ – Thư cảm ơn của Thủ Tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính

Ngày 01 tháng 01 năm 2022, Văn phòng Chính phủ đã gửi thư cảm ơn đến GS.TSKH. DƯƠNG QÚY SỸ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, với những đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương. Thủ Tướng Chính Phủ đã đánh giá cao và công nhận sự nỗ lực không ngừng của GS.TSKH. DƯƠNG QÚY SỸ trong công tác này.

Công việc phòng, chống dịch Covid-19 đã trở thành một ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong thời gian gần đây. Đáng chú ý như GS.TSKH. DƯƠNG QÚY SỸ đã có những đóng góp quan trọng trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh tại tỉnh Bình Dương. Những nỗ lực và sự cống hiến của GS.TSKH. DƯƠNG QÚY SỸ đã được Thủ Tướng Chính Phủ tặng bằng khen vào tháng 10/2021.

Trên thực tế, công việc phòng, chống dịch Covid-19 đòi hỏi sự đồng lòng và hợp tác của nhiều bên liên quan. GS.TSKH. DƯƠNG QÚY SỸ đã đóng góp không nhỏ trong việc giảm thiểu sự lây lan của virus, đồng thời giúp đẩy lùi dịch bệnh tại tỉnh Bình Dương. Điều này đã tạo ra tác động tích cực và góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc.

Mong muốn của Chính phủ là không chỉ kiểm soát dịch bệnh mà còn tạo ra những chính sách thu hút nhân tài và phát triển các mô hình giáo dục nghề nghiệp. GS.TSKH. DƯƠNG QÚY SỸ đã góp phần quan trọng trong việc định hướng và phát triển mô hình trường học tiêu biểu, cũng như đưa ra các đề xuất về chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp. Thủ Tướng Chính Phủ đã giao nhiệm vụ nghiên cứu và hoạch định chính sách đến các cơ quan có liên quan để từ đó phát triển nguồn nhân lực và giáo dục đào tạo.

Trên cơ sở những đóng góp xuất sắc, Thủ Tướng Chính Phủ đã gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn đến GS.TSKH. DƯƠNG QÚY SỸ. Chúng ta hy vọng rằng GS.TSKH. DƯƠNG QÚY SỸ sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Trích phần lời trong thư như sau:

Thủ tướng Chính phủ đã nhận được Thư cảm ơn, cùng với các bài viết về chính sách thu hút nhân tài và quyển sách” Bộ quy trình của các hoạt động công tác Đảng” của Giáo sư gửi tặng.

Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá cao những đóng góp của Giáo sư trong công tác chống dịch Covid-19, đã giúp ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Về những ý kiến và góp ý của Giáo sư về chính sách thu hút nhân tài, định hướng phát triển mô hình trường học tiêu biểu và chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các cơ quan có liên quan để nghiên cứu trong quá trình tham mưu và hoạch định chính sách phát triển nhân lực và giáo dục đào tạo.

Trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng gửi lời chúc sức khỏe đến Giáo sư – Tiến sĩ khoa học Dương Qúy Sỹ, và hi vọng rằng Giáo sư sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế và xã hội của đất nước chúng ta“.