KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020 – 2021:

Khảo sát Sinh viên Về hoạt động giảng dạy của Giảng viên – Học kỳ I – Năm học 2020 – 2021:

Những thông tin bạn cung cấp sẽ là cơ sở giúp Nhà trường cũng như đội ngũ giảng viên cải tiến và nâng cao chất lượng dạy – học: Tiến hành khảo sát tại đây