Thông báo về việc tuyển sinh hệ liên thông trình độ cao đẳng, năm học 2022 – 2023

#LMC “Chất lượng dạy – học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai”
#LMC💕💕💕OUR PRIDE✨✨✨
#💕 LMC LÀ NHÀ 💕
#WelcometoLMC
#WelcometoHome
✍️Đăng ký xét tuyển NHANH bạn ơi: https://tuyensinh.cdytld.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen
🌎Website: https://www.cdytld.edu.vn/
☎ Hotline: 0912.115.101📣📣