TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

EnglishVietnamese
Ngày 11 Tháng 08 Năm 2022

25 sinh viên hệ chính quy được cấp hơn 162 triệu đồng học bổng khuyến khích học nghề, học kỳ I, năm học 2021 – 2022

Thực hiện Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, sáng ngày 06 tháng 7 năm 2022, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã tổ chức họp Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I, năm học 2021 – 2022 cho sinh viên hệ chính quy.

Trong học kỳ I, năm học 2021 – 2022, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng có 214 sinh viên đủ điều kiện xét, cấp học bổng. Căn cứ tổng số tiền và số suất học bổng, các thành viên Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học nghề đã thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

Kết luận cuộc họp, Hội đồng quyết định đề xuất Hiệu trưởng nhà trường cấp học bổng khuyến khích học nghề đối với 25 sinh viên với tổng số tiền trên 162 triệu đồng (theo danh sách kèm theo). Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng chúc mừng những sinh viên đã được cấp học bổng và mong rằng sinh viên toàn trường tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành những cán bộ y tế giỏi tay nghề, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân!