Đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng năm 2023

Chất lượng đào tạo nói chung, chất lượng GDNN nói riêng luôn là mối quan tâm không chỉ cơ quan quản lý nhà nước, của các cơ sở GDNN, mà là mối quan tâm chung của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Để đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng GDNN thì quản lý chất lượng đóng vai trò quan trọng, trong đó, kiểm định chất lượng được xác định là một những cộng cụ quan trọng để quản lý và kiểm soát chất lượng đào tạo.

Vào ngày 13/11/2023 Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã long trọng đón Đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp – Công ty Cổ phẩn Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam (VTEC), một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động kiểm định đến thực hiện công tác kiểm định chất lượng cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tại trường.

Nhà trường chào đón đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đoàn đánh giá ngoài gồm 05 thành viên do TS. Phạm Châu Long làm trưởng đoàn, thực hiện đánh giá hoạt động của nhà trường trong 07 ngày từ 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023 bao gồm: kiểm tra hồ sơ minh chứng; khảo sát cơ sở vật chất; phỏng vấn ban giám hiệu, cán bộ quản lý, tổ chức đoàn thể, giảng viên, đại diện doanh nghiệp, cựu sinh viên và sinh viên đang học tại trường. Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn đánh giá cũng làm việc riêng với từng nhóm chuyên trách về các tiêu chí, tiêu chuẩn theo báo cáo tự đánh giá.

TS. Phạm Châu Long Trưởng Đoàn phát biểu tại buổi khai mạc

Trưởng đoàn đánh giá TS. Phạm Châu Long cam kết sẽ tập trung nghiên cứu, khảo sát, đánh giá đúng mức, trung thực, khách quan về chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường; chỉ ra những thành tựu, hạn chế trong tổ chức hoạt động để trường phấn đấu và xây dựng thành công trường Chất lượng cao theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, tiếp cận với khu vực và quốc tế.

GS.TSKH. Dương Quý Sỹ – Hiệu trưởng nhà Trường phát biểu tại buổi khai mạc

Phát biểu tại buổi khai mạc, GS.TSKH. Dương Quý Sỹ – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng cho biết, việc đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp lần này là cơ hội để nhà trường rà soát lại các tiêu chí, tiêu chuẩn về chất lượng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo; nhà trường cam kết phối hợp làm việc và cung cấp những thông tin chính xác, khách quan nhất về hoạt động của nhà trường phục vụ cho công tác kiểm định của đoàn.

Sau 7 ngày làm việc liên tục, tập trung với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 19/11/2023, Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành công bố dự thảo kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở Giáo dục nghề nghiệp với sự tham dự của tập thể Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của nhà trường. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ những điểm mạnh, điểm yếu và khuyến nghị của Đoàn đánh giá. Tại buổi công bố, TS. Phạm Châu Long đánh giá, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, thu hút phát triển đội ngũ giảng viên, chú trọng hệ thống quản lý chất lượng. Nhà Trường đã thực hiện tốt việc kết nối với các doanh nghiệp; Xây dựng các chương trình đào tạo đầy đủ và phù hợp với nhu cầu phát phiển của nhà trường. Bên cạnh đó nhà trường có thế mạnh rất lớn về công tác Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Ngoài ra nhà trường cũng đã thực hiện tốt công tác về tài chính, đã thực hiện việc công khai tài chính, công tác tài chính công khai và minh bạch theo quy định. Công tác người học cũng được nhà trường quan tâm và đem lại nhiều kết quả cho hoạt động của nhà trường.

TS. Phạm Châu Long – Trưởng đoàn phát biểu tại buổi công bố dự thảo kết quả đánh giá

GS.TSKH. Dương Quý Sỹ – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường trân trọng cảm ơn tinh thần làm việc trách nhiệm với nghiệp vụ chuyên môn cao của Đoàn, đồng thời khẳng định, kết quả đánh giá sơ bộ của Đoàn là cơ sở để trường khẳng định chất lượng đào tạo với người học, nhà tuyển dụng và toàn xã hội. Việc hội nhập quốc tế đòi hỏi nhà trường liên tục cải tiến chất lượng, không chỉ đào tạo và nghiên cứu khoa học mà còn chủ động kết nối, phục vụ cộng đồng. Trường cam kết sẽ tiếp tục đầu tư phát triển những điều kiện đảm bảo chất lượng, tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống bào đảm chất lượng nội bộ.

TS. Phạm Châu Long – Trưởng đoàn đánh giá và GS.TSKH. Dương Quý Sỹ – Hiệu trưởng nhà trường ký Biên bản dự thảo báo cáo kết quả đánh giá kiểm định ngoài cơ sở GDNN

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng chụp hình lưu niệm chung với đoàn kiểm định

Nguồn: Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng