Vai trò của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng trong lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực hoạt động của nhà trường

Chiều 17/10, Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng về tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2023.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

Đồng chí Hoàng Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh kết luận buổi làm việc

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, chính quyền và các đoàn thể triển khai các mặt công tác, thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Lãnh đạo xây dựng, thẩm định các chương trình đào tạo sơ cấp, chương trình đào tạo y sỹ cao đẳng.

Năm học 2023 – 2024, trường đang đào tạo 706 học sinh, sinh viên với 27 lớp; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tăng cường hoạt động dự giảng, bình giảng, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Đảng ủy, chi ủy chi bộ chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời cung cấp thông tin và định hướng cho cán bộ, đảng viên, đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Đảng ủy trường đã lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về nêu gương, gắn với tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với đó, Đảng ủy quan tâm chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đăng ký xếp loại chất lượng đảng bộ và mô hình mới, cách làm sáng tạo năm 2023 theo triển khai của Đảng ủy Khối. Công tác tạo nguồn, đăng ký bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Việc củng cố, sắp xếp tổ chức chi bộ và đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ được thực hiện kịp thời phù hợp với bộ máy của chính quyền.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các chi ủy chi bộ thực hiện đúng chương trình, kế hoạch, bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy Trường cũng đã lãnh đạo, định hướng hoạt động các đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ, thúc đẩy các phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; chỉ đạo phát động, tổ chức các hoạt động phong trào sôi nổi, thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Lãnh đạo công tác đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ còn chậm; việc xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm 2023 hiệu quả chưa cao; công tác phát triển đảng viên chưa đảm bảo chỉ tiêu, yêu cầu đề ra…

Đồng chí Dương Quý Sỹ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác xây dựng Đảng…

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Quý Sỹ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đoàn thể trường đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh; công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên…

Các đoàn thể Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng chia sẻ những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên

Trước các ý kiến của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đoàn thể trường; các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối đã trao đổi một số nội dung để Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng khắc phục những hạn chế, tồn tại, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023. Những nỗ lực, cố gắng của nhà trường thời gian qua đã khẳng định vị thế, uy tín trong hệ thống đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí trong đoàn làm việc của Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh trao đổi ý kiến tại buổi làm việc

Tuy nhiên, từ những hạn chế, tồn tại, Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh đề nghị Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng nghiêm túc rà soát lại những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm năm 2022 để khắc phục. Đồng thời, rà soát lại quy chế làm việc để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định mới.

Bên cạnh đó rà soát chương trình nghị quyết ban hành đầu năm để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, bám sát Nghị quyết số 22-NQ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng – hệ thống chính trị năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Chuyên đề năm 2023 của tỉnh. Rà soát lại để điều chuyển cán bộ đúng quy định. Đặc biệt nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt; quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát…

Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh cũng đề nghị Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng quan tâm thêm một số nội dung như: thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể để tổ chức các hoạt động phong trào thiết thực, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, thể hiện vai trò của Đảng ủy trong lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực hoạt động của nhà trường…

Nguồn: https://baolamdong.vn/chinh-tri/202310/the-hien-vai-tro-cua-dang-uy-truong-cao-dang-y-te-lam-dong-trong-lanh-dao-toan-dien-cac-linh-vuc-hoat-dong-cua-nha-truong-2442163/