TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Chất lượng dạy - học hôm nay, sức khỏe cộng đồng ngày mai

EnglishVietnamese
Ngày 11 Tháng 08 Năm 2022
THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

  • Địa chỉ: 16 Ngô Quyền – Đà Lạt
  • Email: cdytld@caodangytelamdong.edu.vn
  • Điện thoại: 0263.3822153, FAX: 0263.3615000
  • TK Ngân Hàng: 64110000740715 ngân hàng BIDV
  • Website: https://caodangytelamdong.edu.vn